Ανανέωση

Ημερομηνία :

Πίνακας

ΠίνακεςΣυγκεντρωτικός

Στατιστική


Θερμογράφημα

Όσο πιο κόκκινο είναι το χρώμα του αριθμού, ο αριθμός εμφανίστηκε περισσότερες φορές στις τελευταίες κληρώσεις.
Οι αριθμοί με κίτρινο χρώμα κληρώθηκαν λιγότερες φορές ενω οι αριθμοί με κόκκινο χρώμα κληρώθηκαν περισσότερες φορές.


Τα δεδομένα προέρχονται απο τον